Danışma Kurulu


Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer BODUR Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Tamer ÇAVUŞGİL Georgia State University

Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ University of Texas

Prof. Dr. Şayeste DAŞER Koç Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ Henley Business School

Prof. Dr. Güliz GER Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Sahavet GÜRDAL Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan GÜRSOY Washington State University

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Erdener KAYNAK Pennsylvania State University

Prof.Dr. Akın KOÇAK Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa MAZLUM Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet MUCUK İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Selime SEZGİN İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncer TOKOL Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan TUNCER Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Beykent Üniversitesi

(*) Soyadlarına göre alfabetik sıraya göre yazılmıştır.