Yayın Kurulu


Editörler:

Prof.Dr.Bahtışen Kavak, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Akın Koçak, Ankara Üniversitesi

 

Editör Yardımcıları: 

Prof. Dr. Alper Özer, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Canan Eryiğit, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş, Hacettepe Üniversitesi