Yayın Kurulu


Editörler:

Prof.Dr. Bahtışen Kavak, Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Alper Özer, Ankara Üniversitesi

 

Yardımcı Editörler:

Doç. Dr. Nilüfer AYDINOĞLU, Koç Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İstemi BERK, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Canan Eryiğit, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. David Faro, London Business School, UK

Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş, Hacettepe Üniversitesi

Doç. DrSteven Seggie, ESSEC Business School, France