Yayın Kurulu


Editörler:

Prof.Dr. Bahtışen Kavak, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Alper Özer, Ankara Üniversitesi

 

Yardımcı Editörler:

Doç. Dr. Nilüfer AYDINOĞLU, Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Canan Eryiğit, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İstemi BERK, Dokuz Eylül Üniversitesi