GENİŞLETİLMİŞ İNGİLİZCE ÖZET


05 Eylül 2020

Dergimizin yabancı yazında da taranabilmesi için, Türkçe yazılmış makaleler için  İngilizce Genişletilmiş Özet yazılması gerekmektedir.  Genişletilmiş özette yer alması gereken alt başlıklar:

  • Giriş
  • Kavramsal / kuramsal çerçeve
  • Yöntem
  • Bulgular ve tartışma
  • Sonuç ve öneriler 

Genişletilmiş Özet, Şekiller, Tablolar vb. dahil olmak üzere minimum 1500 maksimum 2500 kelime olacak şekilde hazırlanacak ve makalenin sonuna eklenecektir.

İngilizce özetlerin redaksiyonunun (proofreading) yapılması gerekmektedir.