Yayın İlkeleri


1. Dergi, pazarlama alanındaki bilimsel çalışmaların yayınlanmasını amaçlamış olup, yılda iki kez yayınlanır.
2. Dergide yayınlanılacak makalelerin özgün bilimsel çalışmalar olması gerekmektedir. 
3. Dergiye gönderilecek yazıların daha önce yayınlanmamış olması gerekir.
4. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar arasında, ampirik olanlara öncelik tanınır.
5. Yazılardaki görüşler ve sorumluluk yazarlarına aittir. Gönderilen yazıların yayınlanmaması halinde iadesi söz konusu değildir
6. Yayın komisyonuna ulaşan makaleler bu ilkelere uygunluğu saptandıktan sonra yazı konusuna göre, kendi alanlarında tanınan iki hakemin görüşüne sunulur. Hakemlerce yayınlanması uygun görülen yayın sıraya konur.