Son Sayı


12 (23), 2019
Dr. Öğr. Üyesi Alev Koçak Alan, Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı & Arş. Gör. Selen Bakış
THE ROLE OF IGNORED MOTIVATORS: INTRINSIC MOTIVATIONS’ EFFECTS ON INTENTION OF USING MHEALTH APPS


Dr. Öğr. Üyesi Özge Sığırcı & Prof. Dr. A. Ercan Gegez
AVANTAJLI FİYAT HER ZAMAN ADİL ALGILANIR MI? MÜŞTERİ KİMLİĞİ BAZLI FARKLILAŞTIRILMIŞ FİYATLANDIRMA, MÜŞTERİ GRUBU VE PARA İADESİNİN ETKİLERİ


Prof. Dr. Aysel Erciş & Dr. Bahar Türk
BÜTÜNLEŞİK AMACA YÖNELİK DAVRANIŞ MODELİ İLE ÇEVRECİ ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİN İNCELENMESİ


Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TAN, Öğr. Gör. Metin SÜRME & Öğr. Gör. Abdullah AKMAZ
GAZİANTEP’TE BULUNAN YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN İMAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ: FOURSQUARE ÖRNEĞİ


Dr. Ünal EFE & Prof. Dr. Ayşe AKYOL
THE EFFECT OF INTERNAL MARKETING ON INTERNAL BRANDING: AN EMPRICAL RESEARCH ON PARTICIPATION BANKS IN TURKEY


Öğr. Gör. Begum Yetişer
KİBARCA ANLATIR MISIN? REKLAM DİLİ VE REKLAMA KARŞI TUTUM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Dr. Hayat AYAR ŞENTÜRK, Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN & Prof. Dr. Halit KESKİN
TATİL PAYLAŞIMLARINI NİÇİN SEVİYORUZ?: İKNA MESAJLARININ DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL TEPKİLER ÜZERİNE ETKİSİ


Dr. Öğr. Üyesi Betül BALIKÇIOĞLU, Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN & Prof. Dr. Akın KOÇAK
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ LİTERATÜR TARAMASI