Son Sayı


13 (3), 2020

KAPAK SAYFASI

İÇİNDEKİLER 

Ferhat Keskin & Emre Şahin Dölarslan
SPONSOR ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETİ OLUŞUMUNDA YILDIZ SPORCU MARKA İMAJI VE TARAFTAR KİMLİĞİNİN ETKİSİ


Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK
EXPLORING AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS’ WEB SEARCH GOALS USING “TICKET” RELATED QUERIES IN THE AIRLINE MARKET: A GOOGLE TRENDS STUDY


Arş. Gör. Gizem TOKMAK & Doç. Dr. Ramazan AKSOY
REKLAMLARDA ÇEKİCİ MODEL KULLANIMININ VAMPİR ETKİSİ KAPSAMINDA GÖZ TAKİP TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Dr. Öğr. Üyesi Önder Kethüda
MAĞAZA İMAJ UNSURLARININ PREMİUM ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜŞTERİLERİN KALİTE ALGISINA VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ


Arş. Gör. İlknur KORKMAZ & Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
BİREYSEL YENİLİKÇİLİĞİN TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNE ETKİSİNDE FOMO’NUN ARACILIK ROLÜ


Enis Yakut & Ayşe Gül Bayraktaroğlu
COMPARISON OF PRE AND POST CRISIS CONSUMER RESPONSES: DOES REPUTATION REALLY ACT AS A SHIELD?


Canberk ÇETİN, Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY & Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA
SOSYAL MEDYA KULLANIM YOĞUNLUĞU İLE SOSYAL MEDYA ÜNLÜLERİNİN VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN (eWOM) LÜKS TÜKETİM ÜZERİNDEKİ ROLÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA