Hakkımızda


Pazarlama Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AMAÇ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları alanındaki özgün bilimsel çalışmaların yayınlanması suretiyle alandaki teorik, kavramsal ve uygulamalı literatüre katkıda bulunmaktır.

KAPSAM

Dergi, öncelikle Pazarlama, Pazarlama Araştırması ve aynı zamanda Sosyoloji, Psikoloji, Yönetim Bilimleri, Girişimcilik vb. gibi Pazarlama ile ilgili diğer alanlarda yayın yapmaktadır.

TARANAN İNDEKSLER

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, "ULAKBİM- TR DİZİN""Advanced Sciences Index (ASI)" AcademicKeys" ve "CiteFactor"  ve "ASOS Index" endekslerinde taranmaktadır.

EDİTÖRLER                      
Prof.Dr.Bahtışen KAVAK
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tlf:  90(312) 297 8700
E-posta: bahtisenkavak@gmail.com 


Prof. Dr. Alper Özer
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Tlf:  90(312)595 1321
E-posta: ozer@politics.ankara.edu.tr
 

Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi No: 25/22

Odunpazarı, ESKİŞEHİR

Tel: 90 533 413 2746

E-posta: ppadergi@gmail.com