Alan Koordinatörleri


PPAD PAZARLAMA KONGRESİ 2022 ALAN KOORDİNATÖRLERİ

Alan Koordinatörü

Üniversite Adı

Ana Tema

Doç.Dr.Banu Demirel

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sosyal Pazarlama

Doç.Dr.Gül Denktaş Şakar

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

Prof.Dr.Tülin Ural

Yeditepe Üniversitesi

Pazarlama Etiği

Prof .Dr.Aydın Kayabaşı

Dumlupınar Üniversitesi

Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Prof.Dr.Mine Oyman

Anadolu Üniversitesi

Pazarlama İletişimi

Prof.Dr.Nilgün Sarıkaya

Sakarya Üniversitesi

Endüstriyel Pazarlama

Doç.Dr.Behçet Yalın Özkara

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Pazarlama Araştırmaları

Prof.Dr.Aykan Candemir

Ege Üniversitesi

Pazarlama ve Güncel Uygulamalar

Prof.Dr.Çiğdem Başfırıncı

Trabzon Üniversitesi

Pazarlama, Girişimcilik ve KOBİ Çalışmaları

Doç.Dr.Volkan Doğan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri

Prof. Dr.Oylum Altuna

İstanbul Üniversitesi

Uluslararası Pazarlama

Dr.Öğr.Üyesi Meltem Türe

Royal Holloway, University of London

Tüketici Davranışları-Nitel Arş.

Doç.Dr.Süreyya Karsu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Tüketici Davranışları-Nicel Arş.

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Ertekin

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Pazarlama Teorisi

Doç.Dr.Selin Küçükkancabaş

Trakya Üniversitesi

Ürün ve Marka Yönetimi

Prof.Dr.Erkan Akar

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Pazarlama ve Teknoloji

Prof.Dr.Şükrü Yapraklı

Atatürk Üniversitesi

Fiyatlandırma

Prof.Dr.Erdoğan Koç

Bahçeşehir Üniversitesi

Hizmet Pazarlaması

Doç.Dr.Taylan Dörtyol

Akdeniz Üniversitesi

Turizm Pazarlaması

Doç.Dr.Canan Eryiğit

Hacettepe Üniversitesi

Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Prof.Dr.Öznur Özkan Tektaş

Hacettepe Üniversitesi

Doktora Kolokyumu