Başvuru Süreci


Kongreye ilişkin bilgilendirmeleri alabilmek, mesaj alımı/gönderimi yapabilmek ve bildiri gönderebilmek vb. için;

İlk olarak sistem kayıt menüsünden Kongre Yönetim Sistemi'ne kaydolunması gerekmektedir.

Daha sonra sistem giriş menüsü vasıtasıyla kongreye ilişkin tüm işlemler yerine getirilebilir.

Yazarların, PPAD Pazarlama Kongresi 2022 için gönderecekleri bildiri metinlerinin 1,5 satır aralıklı olarak en fazla 12 en az 8 sayfa ile sınırlı olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Alan Koordinatörlerince belirlenen hakemlerin değerlendirmesi sonucunda kabul edilen bildirilerden bildiri yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış olanlar bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.