Alan Koordinatörleri


Alan Koordinatörü

Tema

Prof. Dr. Burcu İLTER

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Sosyal Pazarlama

Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

Prof. Dr. Gül BAYRAKTAROĞLU

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Pazarlama Etiği

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Prof. Dr. Müge ARSLAN

(Marmara Üniversitesi)

Endüstriyel Pazarlama

Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

(Pamukkale Üniversitesi)

Pazarlama Araştırmaları

Prof. Dr. Sevtap ÜNAL

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Pazarlama ve Güncel Uygulamalar

Prof. Dr. Süphan NASIR

(İstanbul Üniversitesi)

Pazarlama, Girişimcilik ve KOBİ’ler

Prof. Dr. Şebnem BURNAZ

(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Uluslararası Pazarlama

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

(Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri

Doç. Dr. Berna TARI

(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Tüketici Davranışları-Nitel Arş.

Doç. Dr. E. Eser GEGEZ

(İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Pazarlama İletişimi

Doç. Dr. Eminegül KARABABA

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Pazarlama Teorisi

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

(Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Tüketici Davranışları-Nicel Arş.

Doç. Dr. Nilüfer AYDINOĞLU

(Koç Üniversitesi)

Ürün ve Marka Yönetimi

Doç. Dr. F. Zeynep ÖZATA

(Anadolu Üniversitesi)

Pazarlama ve Teknoloji

Doç. Dr. Gülpınar KELEMCİ

(Marmara Üniversitesi)

Fiyatlandırma

Doç. Dr. Mehpare Tokay ARGAN

(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Hizmet Pazarlama

Doç. Dr. Olgun KİTAPÇI

(Akdeniz Üniversitesi)

Turizm Pazarlaması

Doç. Dr. Öznur Özkan TEKTAŞ

(Hacettepe Üniversitesi)

Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi