Anasayfa


Değerli Katılımcılar,

23. Pazarlama Kongresi 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecektir. Her sene önemli konuları gündemine alarak pazarlama alanına değerli çalışmalarla katkıda bulunan kongremiz için yine oldukça güncel bir konuya vurgu yapmak istedik. Son zamanlarda iş dünyasında ve birçok alanda çok konuşulan Endüstri 4.0’ı ve beraberinde getirdiği uygulamaları pazarlama dünyası açısından ele almayı amaçladık.

Bilindiği üzere, çağımızın yeni endüstriyel vizyonu Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlanmaktadır. Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve ergonominin hem müşteriler hem de iş ortaklarının entegrasyonunu içermektedir. Endüstri 4.0 birçok çağdaş otomasyon sistemlerini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Bu devrim ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Böylece, nesnelerin interneti ile siber fiziksel sistemler, birbirleri ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabileceklerdir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak böylece, insanların ve akıllı fabrikaların birbirleri ile iletişim kurması sağlanacaktır.

Endüstri 4.0 pazarlama açısından firmalarla müşteriler arasında çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşimleri birleştiren bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda, Endüstri 4.0 pazarlamanın verimliliğini artırmak için makineden makineye bağlanabilirliği sağlarken diğer yandan insandan insana bağlanabilirlik olanağını sağlayarak müşteri katılımını artırmaktadır. Teknolojinin hızı ile markalar daha esnek ve uyumlu olmaya zorlanırken, pazara ürün sürme süreci ise oldukça kısalmaktadır.

Pazarlamanın birçok alanını etkileyen Endüstri 4.0’ı ve bu devrimin daha da ötesini tartışmaya açtığımız kongremize göndereceğiniz değerli çalışmalarınız ve katılımınızı bekliyor, Kocaeli’nde buluşmak ümidiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına

Başkan

Prof. Dr. F. Burcu CANDAN