Anasayfa


Yayın Duyurusu

Saygıdeğer bilim insanları,

Daha önce ilan ettiğimiz üzere kongremizde sunulmuş olan bildirilerin yazarlarının talep etmesi halinde aşağıda ismi yer alan dergilerde yayınlanması planlanmaktadır. Kongrede sunulan bildirilerin sayısının çok olması ve dergilerin yayın süreçleri gereği, ilgili dergilerde kongremize ayrılmış özel sayı çıkarma durumu gündeme gelmiştir.

Aşağıda ismi yer alan dergilere bildirilerinin tam metinlerini göndermek isteyen yazarlar ilgili derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlayacakları çalışmalarını dergilerin sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

1. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Özel Sayı

Dergi Adresi: www.uiiid.com

2. The Journal of International Scientific Researches - Özel Sayı

Dergi Adresi: http://dergipark.gov.tr/isrjournal

3. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Dergi Adresi: http://www.pazarlama.org.tr/dergi/

4. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

Dergi Adresi: http://www.betadergi.com/ttad/

5. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

Dergi Adresi: http://www.betadergi.com/patu/


Çalışmanızın son halini dergilerin sistemlerine yüklemeden önce lütfen aşağıda yer alan hususlara dikkat ediniz:

1. Çalışmanızın bildiriden türetilmiş olduğu ibaresini ve kongre bilgilerini, kişisel bilgileriniz ile birlikte dipnot şeklinde belirtiniz.

2. Her derginin kendine özel yazım ve yayın kuralları olduğundan çalışmanızı bu kurallara uygun şekilde hazırlayınız.

3. Her derginin internet adresi ayrıdır. Seçmiş olduğunuz derginin kendi internet adresine çalışmalarınızı yükleyiniz ve açıklama kısmına "22. Pazarlama Kongresi Özel Sayısı" ibaresini yazınız.

4. Seçilmiş dergilerin kongremize özel sayılarında yayınlanacak olan çalışma sayısı sınırlı olduğundan dolayı belirtilen son gönderme tarihini dikkate alınız. Son gönderme tarihinden sonra ulaştırılan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

5. Aynı yazarın birden fazla çalışması olabilir. Ancak bunların aynı dergide yayınlanması mümkün değildir. Böyle bir durumda lütfen çalışmalarınızı aynı dergiye göndermeyiniz.

6. Çalışmalarınızın tam metinlerini seçmiş olduğunuz dergilerin kendi sistemlerine yükledikten sonra kongre mail adresimize bilgilendirmede bulununuz.
upk-2017@pazarlama.org.tr

7. Dergilere gönderilen çalışmalar ayrıca dergi yayın süreçlerinden geçecektir. Bu süreçlerde nihai karar dergi yayın kurulunda olacağından çalışmaların yayın garantileri bulunmamaktadır.

8. Çalışma Son Gönderme Tarihi: 15.11.2017

Yoğun ilginizden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

22. Ulusal Pazarlama Kongresi

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. H.Sabri KURTULDU