Anasayfa


21. Pazarlama Kongresi

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) Yönetim Kurulu'nun, 20 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı toplantıda, 20 yılı aşkın süredir ulusal nitelikte düzenlenen Pazarlama Kongrelerinin, bu yıldan itibaren uluslararası katılıma olanak sağlar nitelikte düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu karar uyarınca, 21. Pazarlama Kongresi'ne Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış "genişletilmiş özet" veya "tam metin" bildiri ile katılım sağlanabilecektir. Kongreye gönderilen bildiriler, kabul edildiği dilde sunulacaktır. Bu gelişmeler ve yoğun talep üzerine, bildiri son gönderim tarihi de 16 Temmuz 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu değişiklikler, 21. Kongremize bildiri göndermeyi planlayan hiçbir araştırmacıyı mağdur etmeyeceği gibi, aslında pazarlama camiamızda uzun yıllardır konuşulan ve üzerinde çalışılan uluslararasılaşma amacının gerçekleştirilmesi için atılmış adımlardan ikincisidir. Bu amaçla ilk adım, 2015 yılında Prof.Dr. B. Zafer Erdoğan'ın yönetiminde, Kongre ve Konferans Düzenleme Kurullarının destekleriyle, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nce düzenlenen "Pazarlamanın Sosyal Yönü: Sosyal Pazarlama" temalı 20. Ulusal Pazarlama Kongresinin, "Social Business; Business as If People Mattered" temalı 2ndBiannual International SocialBusiness@Anadolu Konferansıyla bütünleştirilmesiyle atılmıştır. İki kongre ortak yürütülmüş 27 oturumun 5'i İngilizce düzenlenmiştir. Toplam bildiri sayısı 121 olup, İngilizce sunulan bildiri sayısı ise 22'dir. 8 davetli konuşmacının 6'sı uluslararası katılımcı olmuştur.

Geçen yılki tecrübenin uzantısı olarak, hem ülkemizden hem de yurtdışından yaşayan araştırmacılardan düzenleme kurullarımıza ve Derneğimize gelen yoğun İngilizce bildiri istekleri değişimi hızlandıran bir diğer en önemli etkendir. Yapılan bu düzenleme ile ülkemiz pazarlama akademisyenlerinin uluslararası bağlar oluşturarak ortak araştırmalar yapmalarına katkı sağlanacağı beklenmektedir.

Son olarak, YÖK'ün 2016 yılı başında hızla uygulamaya koyduğu Akademik Teşvik Yönetmeliği ise bu değişimi gerektiren bir başka gelişme olmuştur. Bilindiği üzere Akademik Teşvik Yönetmeliği, Ulusal kongreleri puanlamayarak teşvik dışı bırakmıştır. Bu yaklaşım, Kongremizin yapısal dönüşümünün ne kadar doğru yönde olduğunu da açıklamaktadır. Türkiye'de sosyal bilimlerdeki benzer alanlardakilere kıyasla çok uzun süredir, büyük bir topluluk desteğiyle, örgütlü ve kurumsal mekanizmalarla işleyen Pazarlama Kongremizin, uluslararasılaşmada da öncü bir çizgi izlemesi hepimiz için bir gurur kaynağı olacaktır.

Uluslararasılaşma bugünden yarına olabilecek kolay bir süreç değildir. Bundan sonraki adımımız, kongre çağrılarının dünya pazarlama akademiasına ulaşması için işbirlikleri ve tutundurma çalışmaları yapmak olacaktır. Ancak birilerinin bu süreci bir yerden başlatması ve öncülük etmesi gerektiği düşüncesi ile PPAD Yönetim Kurulu olarak bu adım atıldığını camiamıza ve üyelerimize saygıyla duyururuz.

PPAD Yönetim Kurulu


21. Pazarlama Kongresi

ve
II. Doktora Kolokyumu

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

06 – 08 Ekim, 2016

21. Pazarlama Kongresi, 06-08 Ekim 2016 tarihleri arasında Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği’nin (PPAD) katkılarıyla Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Kütahya’da yapılacaktır. İnternet, mobil araçlar, iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler ekonomi ve işletmecilik alanında yeni mecralar açmıştır. Açılan bu yeni mecraların yansıdığı en temel alanlardan birisi de pazarlama alanıdır. Pazarlama müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurma, geliştirme ve sürdürme kapsamında dijital çağa uyum sağlamada işletmelere önemli rekabetçi avantajlar kazandırabilecek uygulamalarla ön plana çıkmaktadır. Özellikle, mobil ve sosyal uygulamalar, dijital imza, etkileşimli TV, e-posta, video, web kanalları yoluyla içerik pazarlaması ve sosyal pazarlama gibi alanlarda genişlemektedir. Bunlara ek olarak, dijital uygulamalarla yaygın bağlantı, kişiselleştirme, birebir ağ, bağlanma ve içerik yaratma özelliklerini de bünyesine katmaktadır.

Temel amacı pazarlama biliminin bilimsel gelişimine katkıda bulunma, sektörel eğilim ve gelişimleri takip etme, bilgi paylaşma ve sosyal paylaşım olan Pazarlama Kongreleri, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşların desteği ile etkinliklerini sürdüren bir etkileşim birliği niteliğindedir. Bu doğrultuda 21. Pazarlama Kongresi’nde, ‘Dijital Dünyada Pazarlama’ ana teması çerçevesinde en güncel uygulamalarla sosyal pazarlamadan tüketici davranışlarına, pazarlama etiğinden dağıtım kanallarına kadar geniş bir kapsamda akademik çalışmalarınızı bekliyoruz.

Ayrıca kongreyle birlikte düzenlenecek II. Doktora Kolokyumunda, pazarlama alanında yazılacak tezlerin tartışılması ve yazılmakta olan tezlerin değerli hocalarımızın katkılarıyla daha kaliteli hale gelmesi yönünde fikir alışverişi yapılması da amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin pazarlama alanında büyük önem taşıyan Pazarlama Kongresi ve Doktora Kolokyumuna ev sahipliği yaparak değerli akademisyen, uygulayıcı ve öğrencileri ağırlayacak olmanın heyecanıyla, 06-08 Ekim 2016 tarihleri arasında sizleri şirin ilimiz Kütahya'ya bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına
Doç. Dr. Aydın KAYABAŞI
Kongre Düzenleme Kurulu Dönem Başkanı