Anasayfa


Değerli Katılımcılar,

Son iki yıldır Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz Pazarlama Kongresi’ne bu yıl Kırşehir’de devam edeceğiz. 26. Pazarlama Kongresi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü ev sahipliğinde 23-25 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Bu yıl Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü olarak, kongremizi hem çevrimiçi hem de yüz yüze gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İki yıldır yüz yüze görüşememenin getirdiği özlemin yanında salgının seyrinin de öngörülememesi, 26. Pazarlama Kongresi’ni karma nitelikte düzenleme kararımızda etkili olmuştur. Mazeret bildiren hocalarımız online sunum yapabileceklerdir.

Kırşehir’in, müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil olan ilk şehir olması ve önemli ozanlarımızdan Neşet Ertaş’ın ölümünün 10. yıl dönümü olması, Kongremizin ana temasının, tınılar ve ritimlerin markaların pazarlama stratejileri üzerindeki etkisi olarak belirlememizi sağlamıştır.

Yüzyıllardır insan hayatında önemli bir yeri olan müzik, motivasyon, sağlık, eğlence gibi çok farklı amaçlarla çalınıp dinlenmektedir. Çağdaş toplumlarda müzik, farklı ve çoğulcu uygulamalara sahip bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Müzik, aynı zamanda tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen bir faktör olarak da kullanılmaktadır.

Covid-19 pandemisinin yaşamımız üzerindeki etkileri, pandemi ile ilgili konuların bu konuda yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini gündeme getirmektedir. Dolayısıyla, pandeminin tüketici tutum ve davranışları, kültür, çevre, işletmeler gibi değişkenleri nasıl etkilediği ve bunlara yönelik stratejiler önemli katkılar sunabilecektir.

Kongre programı, oturumların düzenlenmesi kullanılacak yazılım gibi kongreyle ilgili konular yakın zamanda duyurulacaktır. Siz değerli akademisyenleri ve araştırmacıları kongremizde görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Değerli katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

En derin saygılarımızla.

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı