Anasayfa


Değerli katılımcılar,

Geçen yıl COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız 25. Pazarlama Kongresi’ne bu yıl kaldığımız yerden Ankara’da devam edeceğiz. Kongre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde 30 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

Geçmekte olduğumuz bu süreçte çok sayıda akademik toplantının teknolojik araçlar yardımıyla uzaktan yapıldığına şahitlik ettik. Dünya genelinde önümüzdeki günlerde yapılacak olan kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri birçok toplantının uzaktan yapılacağı ve pandeminin devam edebileceği düşüncesiyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü olarak bizler de kongremizi uzaktan düzenleyeceğiz.

Kongremizin teması Anadolu'da Pazarlamanın Kökenleri olarak belirlenmiştir. Anadolu, yalnız Türk halkının değil, yıllar boyu farklı milletlerin, kültürlerin, dillerin ve dinlerin birlikte yaşadığı kadim topraklardandır. Ayrıca ticaret hayatı açısından da her zaman önemli bir bölge olmuştur Anadolu. Tüm bu farklılıklar, alışveriş, ticaret ve pazarlama anlamında her farklılığın sahip olduğu değerler aracılığıyla farklı pratiklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Pazarlamadaki baskın görüşlere yeni bir soluk getirebilecek olan da bu farklılıklardır.

COVID-19 pandemisi, insan hayatı üzerinde geçici belki de kalıcı çok sayıda önemli etkiler bırakmaktadır. Sağlık ve tıp alanındaki çalışmaların yanı sıra çok sayıda disiplin COVID-19’un çeşitli etkilerini araştırmaya devam etmektedir. Pazarlama alanında da bu yönde bir eğilimin olduğu gözden kaçmamaktadır. Bu sebeple, pandeminin tüketici tutum ve davranışları, işletmeler, çevre, pazar gibi değişkenler üzerinde ne tür etkilere sahip olduğunun araştırılmasının hem ilgili teorinin gelişmesini sağlayacağı hem de pratik için katkılar sunacağı düşünülmektedir.

Şüphesiz; geçtiğimiz yıllarda yapılan kolokyumlar, tezlerinin farklı aşamalarında olan doktora öğrencilerine büyük faydalar sağlamıştır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip olan değerli hocalarımızın fikir alışverişleriyle doktora öğrencilerinin tez konularına ilişkin araştırma modeli, araştırma deseni, teorik arka plan gibi birçok konuda katkı sağlandığını gördük. Bu faydaların devam etmesi için kongrenin yanı sıra son kongrede dördüncüsü düzenlenen Doktora kolokyumumuza da bu yıl devam edeceğiz.

Kongrenin gerçekleşmesine ilişkin kongre programı, kullanılacak yazılım, oturumların düzenlenmesiyle ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Kongreyi düzenlemenin mutluluk ve gururuyla, siz değerli akademisyenlerimizin ve araştırmacıların çalışmalarını bekliyor, katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz.

En derin saygılarımızla.

Prof. Dr. Alper ÖZER

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı