Başvuru Süreci


Kongreye ilişkin bilgilendirmeleri alabilmek, mesaj alımı/gönderimi yapabilmek ve bildiri gönderebilmek vb. için;

İlk olarak sistem kayıt menüsünden Kongre Yönetim Sistemi'ne kaydolunması gerekmektedir.

Daha sonra sistem giriş menüsü vasıtasıyla kongreye ilişkin tüm işlemler yerine getirilebilir.

Yazarlar, PPAD Pazarlama Kongresi 2019 (MMRA Marketing Congress 2019) için "Genişletilmiş Özet Bildiri" ile ya da "Tam Metin Bildiri" ile başvurabilir.

“Genişletilmiş Özet Bildiri” ile başvuru yapacak katılımcılarımızın dikkatlerine: Tamamlanmış çalışmaların genişletilmiş özetlerini gönderebilirler. Devam etmekte olan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Alan Koordinatörlerince belirlenen hakemlerin değerlendirmesi sonucunda kabul edilen;

- Genişletilmiş özet bildiri yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış "Genişletilmiş Özet Bildiriler", sadece genişletilmiş özet olarak basılacak,

- Tam Metin bildiri yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış "Tam Metin Bildiriler", sadece tam metin olarak basılacaktır.