Yayın Fırsatları


Değerli Araştırmacılar,

PPAD Pazarlama Kongresi 2019’a göstermiş olduğunuz katılım ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bildirilerini Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi “PPAD Pazarlama Kongresi 2019” özel sayısında yayınlanmak üzere başvurmak isteyen araştırmacılar için süreç ekteki linkte bilgilerinize sunulmuştur..

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Özel Sayı

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online ve Sobiad indekslerince taranmaktadır.

Dergi Adresi: www.uiiid.com