Bildiri Konuları


Genel Konu Başlıkları

Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

Endüstriyel Pazarlama

Fiyatlandırma

Hizmet Pazarlaması

Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama Etiği

Pazarlama İletişimi

Pazarlama Teorisi

Pazarlama ve Güncel Uygulamalar

Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Pazarlama ve Teknoloji

Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri

Pazarlama, Girişimcilik ve KOBİ’ler

Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Sosyal Pazarlama

Turizm Pazarlaması

Tüketici Davranışları

Uluslararası Pazarlama

Ürün ve Marka Yönetimi