Kongre Sekreteryası


KONGRE SEKRETERYASI

Araş. Gör. Dr. Miray BAYBARS

Araş. Gör. Ezgi KABASAKAL

Araş.Gör. Özgür BABACAN

Taner GÜNDOĞAN

Sevcan ÖZTÜRK

Ceren İPEKÇİ

Yağmur İrem SÜS

GRAFİK TASARIM

Sevcan ÖZTÜRK