Alan Koordinatörleri


PPAD PAZARLAMA KONGRESİ 2019 ALAN KOORDİNATÖRLERİ

Alan Koordinatörü

Üniversite Adı

Ana Tema

Prof. Dr. Burcu İLTER

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sosyal Pazarlama

Doç. Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

Prof. Dr. Tülin URAL

Mustafa Kemal Üniversitesi

Pazarlama Etiği

Doç. Dr. Aydın KAYABAŞI

Dumlupınar Üniversitesi

Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Prof. Dr. Nilgün SARIKAYA

Sakarya Üniversitesi

Endüstriyel Pazarlama

Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Pazarlama Araştırmaları

Prof. Dr. Sevtap ÜNAL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Pazarlama ve Güncel Uygulamalar

Prof. Dr. Süphan NASIR

İstanbul Üniversitesi

Pazarlama, Girişimcilik ve KOBİ Çalışmaları

Doç. Dr. Oylum ALTUNA

İstanbul Üniversitesi

Uluslararası Pazarlama

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri

Doç. Dr. Berna TARI KASNAKOĞLU

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Tüketici Davranışları - Nitel Arş.

Doç. Dr. E. Eser GEGEZ

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Pazarlama İletişimi

Doç. Dr. Eminegül KARABABA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Pazarlama Teorisi

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Tüketici Davranışları-Nicel Arş

Doç. Dr. Nilüfer AYDINOĞLU

Koç Üniversitesi

Ürün ve Marka Yönetimi

Doç. Dr. F. Zeynep ÖZATA

Anadolu Üniversitesi

Pazarlama ve Teknoloji

Prof. Dr. Şükrü YAPRAKLI

Atatürk Üniversitesi

Fiyatlandırma

Prof. Dr. Erdoğan KOÇ

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Hizmet Pazarlama

Doç. Dr. Olgun KİTAPÇI

Akdeniz Üniversitesi

Turizm Pazarlaması

Doç. Dr. Canan ERYİĞİT

Hacettepe Üniversitesi

Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi