Kongre Düzenleme Kurulu


KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN

Araş. Gör. Dr. A. Erhan ZALLUHOĞLU