PROGRAM

...Sunular...

Derinlemesine Mülakat Tekniği: Araştırmacının Saha Günlüğü

Neuromarketing Agency, You Can Trust

NIELSEN Perakende Ölçüm Hizmetleri

Nitel Araştırma Yöntemleri

Pazarlama Araştırmalarında Deneysel Yaklaşımlar

Uygulayıcı Perspektifinden Pazarlama Araştırmaları

Zaltman Metafor Yöntemi ve Reklam Sektöründeki Uygulamalar