Derneğimize üye olunabilmesi için üyelik formunun doldurulması ve üyelik ücretinin banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Üyelik formu ve aidatlara ilişkin bilgi bize ulaştıktan sonra, üyeliğiniz PPAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır. Üyeliklerin daha hızlı onaylanabilmesi için üyelik ücreti yatırıldıktan sonra, üyelik formunun ve ücretin yatırıldığına ilişkin dekontun ppaddernek@gmail.com e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz.

ÜYELİK ÜCRETLERİ

Giriş Ödentisi

Derneğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Bu miktar Genel Kurulca her üç yılda bir yeniden belirlenir.

Gerçek Kişiler: 75 TL

Tüzel Kişiler : 750 TL

Yıllık Üye Ödentisi

Öğretim Üyeleri (Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğr.Üy.): 150 (Yüzelli) TL

Öğretim Üye Yardımcıları (Dr., Öğ.Grv.Dr., Öğ.Görv., Arş.Görv.): 75 (Yetmişbeş) TL

Tüzel Kişiler: 375 (Üçyüzyetmişbeş) TL

Diğer Gerçek Kişiler: 150 (Yüzelli) TL

Hesap Adı: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

Türkiye İş Bankası Çamlık - Denizli Şubesi

IBAN:TR43 0006 4000 0013 2030 5029 50

Kayıt Formu


e-Mail

Şifre

Şifre - Tekrar

Adı Soyadı


TC KİMLİK NO


DOĞUM YILI

Kurum

Adres

Telefon

Fax

GSM