ÜYELİK FORMU

Derneğimize üye olunabilmesi için üyelik formunun doldurulması ve üyelik ücretinin banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Üyelik formu ve aidatlara ilişkin bilgi bize ulaştıktan sonra, üyeliğiniz PPAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır. Üyeliklerin daha hızlı onaylanabilmesi için üyelik ücreti yatırıldıktan sonra, üyelik formunun ve ücretin yatırıldığına ilişkin dekontun ppaddernek@gmail.com e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz.

ÜYELİK ÜCRETLERİ

Giriş Ödentisi

Derneğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Bu miktar Genel Kurulca her üç yılda bir yeniden belirlenir.
Gerçek kişiler: 50 TL
Tüzel kişiler : 500 TL

Yıllık üye ödentisi

Öğretim üyeleri için(Prof.Dr;Doç.Dr,Yrd.Doç.Dr); 100 (yüz)TL.
Öğretim üye yardımcıları için(Dr.,Öğ.Grv.Dr.,Öğ.Görv;Arş.Görv); 50 (elli) TL.
Tüzel kişiler için; 250 (iki yüzelli) TL.
Diğer gerçek kişiler için; 100 (yüz)TL. dir.

İş Bankası İzmir- Dokuz Eylül Üniversitesi Şubesi
Hesap No: 3388-0316077 IBAN:TR03 0006 4000 0013 3880 3160 77

Kayıt Formu


e-Mail

Şifre

Şifre - Tekrar

Adı Soyadı

Kurum

Adres

Telefon

Fax

GSM