HAKKIMIZDA (Tanıtım Sunusu)

Derneğimizin Amacı

Pazarlama ve Pazarlama araştırmaları Derneği “PPAD®” yurtiçi ve yurt dışında pazarlama biliminin gelişmesine, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların özendirilmesine, öğretim elemanlarının, eğitimcilerin, uygulamacıların dayanışmasına, eğitim hizmetlerinin verimli ve etkin düzeyde uygulanmasına ve mesleğin gelişmesine yönelik katkı ve etkinliklerde bulunmak amacıyla 2004 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Yönetim Kurulumuz

Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Meltem Nurtanış Velioğlu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Öznur Özkan Tektaş Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Alper Özer Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kantar Genel Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Çetin Kalburan Sayman

Misyonumuz

 • Bilgi-deneyim paylaşmak,
 • Sektörün ve meslektaşlarımızın gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel platformları oluşturmak, yeni işbirliği alanları yaratmak,
 • Bilim felsefesine uygun, objektif araştırıcılık ruhunu geliştirmek,
 • Bilimsel ve araştırma ahlakına uygun, objektif bilimsel araştırmalar yapılmasını teşvik etmek,
 • Araştırmacılara ortak çalışmalar yapabilecekleri araştırma gurupları, danışma gurupları oluşturmak,
 • Dernek üyeleri arasında işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, ortak çalışma alanları yaratılmasında öncülük etmek,
 • Kariyer yapacaklara mesleğin standartları, nerelerde, hangi konularda ve kimlerle çalışabilecekleri konularında yol göstermek, Sektöre nitelikli eleman kazandırmak amacıyla yetkinliklerin belirlenmesinde rol almak,
 • Mesleki saygınlık yaratmaya katkıda bulunmak

Derneğimizin Faaliyetleri

 • Pazarlama biliminin yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel, mesleki ve eğitsel gelişimine katkıda bulunma,
 • Pazarlama biliminin gelişmesini, yayılmasını ve öğretim elemanları, eğitimciler ile uygulayıcılar arasındaki dayanışmayı sağlama,
 • Pazarlama bilim dalıyla ilgili araştırmalara öncülük etme, yönlendirme,
 • Pazar ve Pazarlama araştırmalarında standartların ve etik kuralların oluşturulmasına çalışma,
 • Pazar ve Pazarlama araştırmaları sektöründe mesleki gelişimin sağlanmasına ve meslek standartlarının gelişimine katkıda bulunma,
 • Bilimsel gelişim, sosyal paylaşım, sektörel gelişim ve eğilimler konularında bilgi paylaşımı amacıyla kongre, seminer, panel, sempozyum vb. düzenleme,
 • Türkiye’de araştırma sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya çalışma