9. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu


9. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu Çankaya Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Etkinlikle ilgili daha detaylı bilgiyi yakın zamanda paylaşılacaktır.