16. Ulusal İşletmecilik Kongresi


Değerli Akademisyenler,

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi’ne genişletilmiş özet gönderme tarihi gelen talepler üzerine 9 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Kabul edilen genişletilmiş özet bildiriler, 20 Mart 2017 tarihinde web sitemizde ilan edilecektir.

Değerlendirmeler genişletilmiş özet üzerinden yapılacak olup, yine gelen talepler üzerine kongre kitapçığında da tam metin olarak bildirilerini yayınlamak isteyen katılımcılar, tam metin bildirilerini 10 Nisan 2017 tarihine kadar gönderebilirler.

Bildirilerini ECONLIT, EBSCO, ASOS, INDEX COPERNICUS, TÜBİTAK ULAKBİM, ARASTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, İDEAL ONLINE ve SOBİAD tarafından taranan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi özel sayısında makale olarak yayınlatmak isteyen katılımcılar, 25 Haziran 2017 tarihine kadar derginin yazım kuralları çerçevesinde formatlayarak tam metin olarak gönderebilirler.

(http://www.dergipark.gov.tr/ulikidince)

Tam metin bildiriler hem kongre kitapçığında bildiri olarak hem de dergide makale olarak yayınlanabilir veya sadece birinde yayınlanabilir. Tercih, kongre katılımcılarına aittir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen kongre sayfasını ziyaret ediniz.

http://www.uik2017.ege.edu.tr/

Saygılarımızla.

Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY

Kongre Yürütme Kurulu ve Dönem Başkanı