2 (3), 2008
Tahir ALBAYRAK & Şafak AKSOY
TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR


Canan ERYİĞİT & Bahtışen KAVAK
YENİLİĞİ ERKEN VE GEÇ BENİMSEYENLER İLE BENİMSEMEYENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE YAŞAM TARZLARININ YAYILMA MODELLERİ YARDIMIYLA TANIMLANMASI


Cemal YÜKSELEN & Sonyel OFLAZOĞLU
KANAL YÖNETİMİNDE YÖNETİŞİM İLKELERİNİN ROLÜ