1 (2), 2008
Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ


Bilsen BİLGİLİ, Uğur GÜLLÜLÜ, Sevtap ÜNAL & Leyla GÖDEKMERDAN
SİGORTA HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ YARATILMASI


Remzi ALTUNIŞIK
ANKETLERDE VERİ KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNTEST (PİLOT TEST) YÖNTEMLERİ


Ömer TORLAK
TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ANLAMADA METAFOR KULLANIMI: POSTMODERN TÜKETİCİYİ “SİVİL İTAATSİZLİK” METAFORU İLE AÇIKLAMAK


Cemal YÜKSELEN
12. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ BİLDİRİ DEĞERLEME SÜRECİNDE BİLDİRİLERDE SAPTANAN HATALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLEME