11 (22), 2018
Dr. Semra Caliskan, Prof. Dr. Aysegul Toker & Prof. Dr. V. Aslihan Nasir
DETERMINANTS OF CONSUMERS’ PERSONAL HEALTH TECHNOLOGY USAGE INTENTIONS


Dr. Çetin Kalburan
TÜKETİCİ ALGILARINA AİT ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME VERİSİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİNDE KULLANIMI: CEP TELEFONU MARKALARI ÖRNEĞİ


Yrd.Doç.Dr.Aslıhan Kıymalıoğlu & Arş.Gör. Yağmur Öz
Müşteri Odaklılık ile Müşterilerin Bilgi ve Farkındalık Düzeyi Bazında Ülkelerin İnovasyon Yetenekleri ve İhracat Performansları Arasındaki İlişki


Batuhan Doğu Alkaya & Dr. Tülay Korkmaz Devrani
Dokunma İhtiyacı ve Yazılı Bilginin Psikolojik Sahiplik Üzerindeki Etkisi


Metin ARGAN, Caner ÖZGEN & Ahmet Ferdi KOÇ
FUTBOL SEYİRCİLERİNİN DUYUSAL DENEYİMLERİNİN, ETKİNLİK TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş & Arş. Gör. Begüm Uğur
Benlik Uyumu ve Fonksiyonel Uyumun Tüketici Marka Bağı Üzerindeki Etkisi: Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerine Bir Çalışma