11 (21), 2018
Yrd. Doç. Dr. Mutlu Yüksel AVCILAR, Yrd. Doç. Dr. Banu Külter DEMİRGÜNEŞ & Arş. Gör. Mehmet Fatih AÇAR
INSTAGRAM REKLAMLARINDA ÜRÜN DESTEKÇİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA FENOMENİ KULLANIMININ REKLAMA YÖNELİK TUTUM VE E-WOM NİYETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Zeynep Köz & Ş. Sinem Atakan
Online versus Traditional: A Comparison of Consumers` Perceptions of YouTube and TV Ads


Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN, Araş. Gör. Abdullah BAŞ & Yrd. Doç. Dr. Pembe GÜÇLÜ
“JUST DO IT!” NE, NEDEN, NASIL?: MARKA VE ÜRÜN FAYDASININ İNSAN İHTİYAÇLARININ TATMİNİNDEKİ ROLÜ


Yrd. Doç. Dr. Fatih KOÇ, Lütfi BİÇİMVEREN & BinnazÇİNAR
FİRMA YENİLİKÇİLİĞİ VE İHRACAT PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDE REKABET YOĞUNLUĞUNUN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ


Yrd.Doç.Dr. Tutku Eker İşcioğlu
SANAL MARKET ALIŞVERİŞİ NİYETİNİN SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR VE BİR MODEL ÖNERİSİ


Dr. Ceren AKMAN BIYIK & Prof. Dr. Mustafa TANYERİ
PRICING STRATEGIES IN LINER SHIPPING INDUSTRY: A STUDY ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS