10 (20), 2017
Çetin Kalburan, Murat Kantar, Mustafa Atahan Yılmaz & Doç. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu
SERVQUAL BEKLENTİ ANKETİNDE GEÇMİŞ DENEYİM SORGULANMALI MIDIR?


Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu & Eda Yaşa Özeltürkay
Çevrimiçi Tüketici Görüşlerinin Etkiler Hiyerarşisi ile İncelenmesi: DAISAMS Modeli Önerisi


Burcu Gümüş & Emine Eser Gegez
Değişen Tüketici Kültüründe Yeni Trend: Ortak Tüketim


Prof. Dr. Bahtışen KAVAK, Arş. Gör. Şerife KAZANCI SUNAOĞLU & Arş. Gör. Neslişah TANER
Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Bütüncül ve Analitik Düşünme Açısından Farklılıkları Akıllı Telefonlar için Bir İnceleme


Yrd. Doç. Dr. Eda Gürel
MÜZE ZİYARETÇİLERİNİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ