10 (19), 2017
Yrd.Doç.Dr. Banu Atrek & Prof.Dr. Canan Madran
Ulusal Alanyazınında Sürdürülebilir Tüketim: Tüketici Perspektifinden Sistematik Derleme Çalışması


Lena Cavusoglu & Doc. Dr. Deniz Atik
Making a Career out of Fashion Blogging


Prof. Dr. İbrahim Kırcova & Ar. Gör. Şirin Gizem Köse
Televizyon Dizileri Ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma


Prof. Dr. Sevgi Ayşe ÖZTÜRK, Arş.Gör. Semra DOĞAN ÇİFCİ, Mohammed ABBAS, Selin ÖGEL & Cemal GÜMÜŞ
BİLMEK Mİ SEVMEK Mİ? BİLİŞSEL VE DUYGUSAL ÜLKE İMAJININ ÜRÜN İMAJI VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE KÜLTÜRLER ARASI BİR ÇALIŞMA


Prof. Dr. Musa Pınar, Doç. Dr. Sinan Nardalı, Prof. Dr. Sanem Alkibay & Prof. Dr. Tülay Girard
Türkiye Süper Ligi’nin Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin Öneminin ve Performasının Değerlendirilmesi