9 (18), 2016
Yrd. Doç. Dr. Kalender Özcan ATILGAN & Yüksek Lisans Öğrencisi Nihal YILMAZ
ÜRÜNLERİN ÜRETİLDİKLERİ ÜLKELERE YÖNELİK BİLGİ VE TÜKETİCİLERİN ÜLKE İMAJI, FİYAT ADALETİ İLE FİYAT-KALİTE ŞEMASI ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR


Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Yetkin BULUT
Evaluation of Complaint Intent through Theory of Planned Behaviour


Yrd. Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir & Arş. Görv. Deniz Özer
Siyasal Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Siyasi Partilerce Algılanan Toplum: Göstergebilimsel Bir Analiz


Yrd. Doç. Dr. Selma Kalyoncuoğlu & Yrd. Doç. Dr. Emel Faiz
HİZMET KALİTESİNİN KURUMSAL İMAJ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNCELENMESİ


Ş. Sinem Atakan & Mina Seraj
EV-İÇİ YİYECEK HAZIRLANMASI DAVRANIŞININ ARKASINDAKİ TÜKETİCİ MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ


Prof. Dr. Tülay Yeniçeri & Arş. Grv. Halit Özal
TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ CİNSİYET KİMLİĞİNE GÖRE İNCELENMESİ


Doç.Dr. Mehpare TOKAY ARGAN
SOSYAL PAZARLAMADA KAMPANYA YÖNETİMİ: ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK KURAMSAL BİR ÇERÇEVE