8 (16), 2015

KAPAK

İÇİNDEKİLER

Doç. Dr. Cenk Arsun YÜKSEL & Filiz EROĞLU
THE EFFECTS OF PERSONAL FACTORS AND ATTITUDES TOWARDS ADVERTISING ON COMPULSIVE BUYING TENDENCY


Prof. Dr. Uğur GÜLLÜLÜ & Arş. Gör. Bahar TÜRK
KAMU SPOTLARININ SİGARA BIRAKMA/AZALTMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Prof. Dr. Canan MADRAN & Dr. Mehmet Sami SÜYGÜN
ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ STRATEJİSİ OLARAK KÜMELENME: YAŞ MEYVE SEBZE KÜMESİ VAKA ANALİZİ


Prof. Dr. Ahmet BARDAKCI, Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Andım Oben BALCE
ÖLÇEK ORTA NOKTASI BİTARAF CEVAPLAR İÇİN Mİ YOKSA BİHABER CEVAPLAR İÇİN Mİ KULLANILMAKTADIR?


Doç. Dr. Tülay YENİÇERİ, Doç. Dr. Eyup AKIN, Arş. Gör. Halit ÖZAL & Şaduman GÜLER
YEREL, ULUSAL VE İNDİRİMLİ MARKETLER ARASINDAKİ REKABETİN PERAKENDECİ DEĞER ALGISI VE MÜŞTERİ TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN & Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET AYDIN
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ PAZARLAMA UYGULAMALARI VE KARŞILAŞTIRMALI DURUM ANALİZİ