8 (15), 2015

KAPAK

İÇİNDEKİLER

Burak DEMİRTAŞ & Metin ARGAN
BÜYÜK VERİ VE PAZARLAMADAKİ DÖNÜŞÜM: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM


Emre Şahin DÖLARSLAN
TÜKETİCİLERİN ÜRÜN İLGİLENİM VE BİLGİ DÜZEYİNİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİNİN FİKİR LİDERLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Ali ARICI
YENİ MEDYA ÇAĞINDA SİYASAL İLETİŞİM: SİYASİ PARTİLERİN VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SOSYAL MEDYA PERFORMANSLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA


Sertaç ÇİFÇİ & Salim KAYA
ALGILANAN MARKA DEĞERİ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK DÜZEYİNİN, ÇALIŞANLARIN MARKA DEĞERİNE ETKİ FARKINDALIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ