7 (14), 2014

DIŞKAPAK

İÇİNDEKİLER

 

Begüm Yetişer
TÜKENMİŞLİK SENDROMU’NUN HEDONİST TÜKETİME ETKİSİNDE DUYGUSAL DÜZENLEME TEORİSİ’NİN ROLÜ


Esra Arıkan & E. Eser Telci
MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ VE BOYUTLARININ MÜŞTERİ TUTUM VE SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Halil Pak & Berna Tarı Kasnakoğlu
MARKAYA DÜŞKÜNLÜK KAVRAMI VE ÜRÜN KATEGORİSİNE GÖRE FARKLILIKLAR


A. İdil Kacar, Burak Kartal & Aysun Kahraman
TÜRKİYE’DEKİ ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SOSYAL PAZARLAMA KAMPANYALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ


Fatih Koç, Nisa K. Şahin & Volkan Özbek
HİZMET HATALARI VE ALGILANAN KALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDE DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: KÜÇÜK İŞLETMELER VE HİZMET SATIN ALDIKLARI MUHASEBECİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA


Yener Girişken , Caner Giray & Eda Ocak
NEURAL CORRELATES OF BEHAVIORAL REACTIONS TO GSM OPERATOR’S WEB SITES FOR SMART PHONES