7 (13), 2014

İÇİNDEKİLER

Fatih Koç, Nihat Kaya, Volkan Özbek & M. Emin Akkılıç
ALGILANAN FİYAT İLE TÜKETİCİ GÜVENİ ARASINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN ARACI ETKİSİ: BANKACILIK VE GSM SEKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Nimet Açar
ETKİNLİK SPONSORLUĞU İLE SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MARKA FARKINDALIĞININ ARACI ROLÜ


Sezer Korkmaz
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇAĞRI MERKEZİ TEMSİLCİLERİNİN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA


Senem Ergan, Selay Giray & Ayşe Akyol
BİR ŞEHRİN MARKALAŞMASININ YAŞAYANLARIN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI