6 (12), 2013
Ömer TORLAK, Volkan DOĞAN & Behçet Yalın ÖZKARA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAMLARINDA ALGILADIKLARI ZAMAN BASKISININ PLANSIZ SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Sumeyra DUMAN KURT & Mustafa TANYERİ
DAVRANIŞSAL EKONOMİ YAKLAŞIMLARININ ÜRÜN İLGİLENİM SEVİYESİNE GÖRE İNCELENMESİ


Tülay YENİÇERİ & Kamile GÜNER
ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMUN VE ÇEVRE BİLİNCİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Bilge AYKOL & Manolya AKSATAN
AKIŞ TEORİSİNİN MÜZE ZİYARETLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR KAVRAMSAL BİR MODEL VE ARAŞTIRMA ÖNERİLERİ


Pelin BALKIS & Gülfidan BARIŞ
ERKEKLER VE KİŞİSEL BAKIM: TÜRK ERKEKLERİNİN KOZMETİK ÜRÜNLERİ TÜKETME EĞİLİMLERİYLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER


Bayram Zafer ERDOĞAN & Mahmut Sami İŞLEK
PAZARLAMAYA FARKLI YAKLAŞIMLAR VE KÜLTÜRÜN BU YAKLAŞIMLAR ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ANGLO-SAKSON, ALP-GERMEN VE ANADOLU YAKLAŞIMLARI KARŞILAŞTIRILMASI