6 (11), 2013
Öznur ÖZKAN TEKTAŞ & Bahtışen KAVAK
RELATIONSHIP QUALITY AND PERCEIVED VALUE: THE MODERATING EFFECTS OF SWITCHING COST AND AVAILABLE ALTERNATIVES


Akın KOÇAK & Kutlu KARACA
İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL KARAKTERİSTİKLERİN YENİLİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ORTAKLAŞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ


Alper ÖZER & Olga DOVGANİUC
GÖSTERİŞ AMAÇLI ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASINDA ÜLKE ORİJİNİ VE TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİNİN ETKİSİ


Bahtışen KAVAK, Ezgi SOĞANCI & Canan ERYİĞİT
SERVQUAL İLE ‘BEKLENTİ’NİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR KRİTİK