4 (7), 2011
Ahu ERGEN
STRATEJİK DÜŞÜNCE YARATMA: MAVİ OKYANUSA YELKEN AÇMAK


Uğur GÜLLÜLÜ & Bilsen BİLGİLİ
SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE KALİTE ALGISI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİLERİ


Uğur YOZGAT & Recep Baki DENİZ
“AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA (AAP)” OLUMLU VE OLUMSUZ TAVSİYELERİN TÜKETİCİLERİN ÜRÜN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK ÜNİVERSİTE GENÇLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


Ümit ALNIAÇIK
KURUMSAL İTİBARI OLUŞTURAN FARKLI BİLEŞENLERİN MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ