3 (6), 2010
Aykan CANDEMİR & Ali Erhan ZALLUHOĞLU
GLOKAL ÜRÜN VE MARKA STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: “ALGİDA” İZMİR ÖRNEĞİ


Gülpınar KELEMCİ SCHNEIDER & A. Bahar CERİTOĞLU
YÖRESEL ÜRÜN İMAJININ TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞI VE YÜKSEK FİYAT ÖDEME EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA


Hüseyin KANIBİR, Sima NART & Reha SAYDAN
ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA KİŞİLİĞİNİN ETKİSİ: ALGILANAN MARKA KİŞİLİĞİ - TURİSTLERİN TAVSİYE ETME DAVRANIŞI İLİŞKİSİ


Levent ÇALLI, Nihal SÜTÜTEMİZ & Mustafa YILMAZ
e-PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN e-MEMNUNİYET ALGILAMASINDA ROL OYNAYAN BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA