2 (4), 2009
Ahmet BARDAKÇI, Selçuk Burak HAŞILOĞLU, Süleyman BARUTÇU & Duygu KOÇOĞLU
İŞLETME ALANINDAKİ TUTUM ÖLÇEKLİ ÇALIŞMALARDA CEVAPLAMA TARZI İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ TESPİTE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Aysel ERCİŞ & Sevtap ÜNAL
GENÇLERİN KİŞİSEL DEĞERLERİ İLE SATIN ALMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ


Zafer ERDOĞAN & Tolga TORUN
BİR İLİŞKİSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK SANAL TOPLULUKLAR


A. Hamdi İSLAMOĞLU & Seda AKERMAN
TURLA SEYAHAT EDEN TURİSTLERLE BAĞIMSIZ SEYAHAT EDEN TURİSTLERİN DEMOGRAFİK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BİRBİRLERİNDEN FARKLI MI?